नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

महानिर्देशकको संदेश

झलक राम अधिकारी
महानिर्देशक
...

सूचना अधिकारी

शंकर प्रसाद पौडेल
सि.डि.के.
फोन नं। ०१–५५५११६१ ईक्स. २०१
मोबाइ नं. ९८४१५८३७४३
ईमेल:
Shankar_prasad_paudel@yahoo.com
 ...

kurtköy escort

ईट्टाभट्टाको Stack Emission Monitoring उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना

ईट्टाभट्टाको Stack Emission Monitoring उपकरण खरिद सम्बन्धी सूचना
#Attachments
SN Filename Download
1 Notice for Stack emission.pdf Download