नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरण विभाग

महानिर्देशकको संदेश

झलक राम अधिकारी
महानिर्देशक
...

सूचना अधिकारी

शंकर प्रसाद पौडेल
सि.डि.के.
फोन नं। ०१–५५५११६१ ईक्स. २०१
मोबाइ नं. ९८४१५८३७४३
ईमेल:
Shankar_prasad_paudel@yahoo.com
 ...

kurtköy escort

फोहोरजन्य क्रियाकलाप नियमन तथा नियन्त्रण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

Health care waste management guideline.pdf
#Attachments
SN Filename Download
1 Notice for waste management activity.pdf Download